Edicions PAE

La intenció principal d'EDICIONES PAE és oferir als seus usuaris els serveis propis d'una companyia discogràfica, evitant-los així els
tràmits legals que comporta la creació d'un segell propi, i donant, amb això, l'autoeditor la possibilitat d'invertir més temps i recursos en la promoció de les seves obres.

Les característiques més representatives del segell són:

Avantatges

 • Facilitar una gamma de serveis tarifats al mínim preu.
 • Posar a la disposició dels usuaris contactes varis que poden resultar d'utilitat per al desenvolupament dels seus projectes.
 • No hi ha limitacions o restriccions pel que fa a criteris artístics es refereix.
 • Total control de les obres per part dels seus respectius usuaris, així com de la seva explotació.
 • Possibilitat d'ingrés com a associats de la PAE.
 • Assessorament legal i promocional com a associats professionals de la Plataforma d'Autoeditors.
 • Oferir als usuaris registrats, avantatges i informació a través de la web de la Plataforma d'Autoeditors.
 • Poder participar en activitats complementàries promogudes pel segell.
 • Totes les avantatges de la nova web PAE.

Transparència

EDICIONS PAE no obté cap benefici econòmic per al desenvolupament de la seva activitat i únicament facturarà el cost
mínim necessari per poder realitzar tots els tràmits legals requerits per a l'edició de les obres, així com per la cessió del segell. L'import que EDICIONS PAE facturarà als seus usuaris, per aquests conceptes, serà de 250 euros(a partir de 23/03/2012), i estarà destinat, únicament i exclusivament, a cobrir les despeses de manteniment de la companyia.
A part la quota de 10 euros gràcies a la qual podràs registrar-te a la web de la plataforma i crear el teu espai propi d'usuari.

Per deixar constància de l'expressat anteriorment, cada usuari signarà un contracte amb EDICIONS PAE, en el qual s'expressarà clarament l'absència d'ànim lucratiu per part del segell, i la no participació del mateix ni en els possibles beneficis que es derivin de les obres dels usuaris, ni tampoc en els drets editorials de l'explotació de les mateixes.

 

SERVEIS QUE OFEREIX EDICIONS PAE

 • Tràmits legals
 • Obtenció del Dipòsit Legal.
 • Establiment d'un Codi de Referència.
 • Fins ara, declaració dels drets d'autor que han de satisfer-se (per part de l'artista) a la SGAE prèviament a la fabricació física dels discos. Altres tràmits amb la SGAE.
 • Coordinació del procés de fabricació: EDICIONS PAE està en contacte permanent amb l'empresa fabricant de discos, assegurant que totes les fases es realitzen en unes condicions òptimes de preus i terminis, i posant a l'abast de l'artista les diferents  alternatives existents en quant a tipus d'acabat i presentació del producte final.
 • Desenvolupament d'un directori de recursos al web PAE, gestionat pels propis socis. Una iniciativa molt útil per compartir
  informació i serveis.
 • Informar sobre els codis ISRC.
 • Informar sobre els codis de barres EAN i UPC.


EDICIONS PAE té com un de les seves finalitats el d'impulsar i desenvolupar diferents activitats de suport i difusió, de forma continuada, i amb l'únic objectiu d'augmentar les possibilitats de desenvolupament dels seus usuaris: Ajudes i subvencions. Sol·licitar totes les ajudes i subvencions possibles a totes les institucions i organismes (SGAE, Fundació Autor, Generalitat de Catalunya, etc...)
.

CONTACTAR